Neden Tusem TUS Kampı?

TUS kampı; çok işittiğimiz ve piyasada farklı versiyonları ile aynı amaç için sunulan üç hafta ortalama süreli hizmetler paketidir. Bu paketi en kısa anlamda, üç ana başlık ile toplayabiliriz.
 

TUS KAMPI nedir ?
TUS kampı sınavdan önceki 21-23 günlük sürede sınavda sorulacak 240 sorunun en az %75’ini yakalamaya yönelik hazırlanan. Bu süreçte gerek eğitimi, gerek kısa sürede kolay tekrar edilebilir tarzda hazırlanmış özel kamp notları ile ve ardışık olarak günde on saat süresi olan, hizmetler topluluğunun tamamına verilmiş isimdir.
 

TUS Kampına nasıl hazırlanılır?
Bu sorunun iki ayağı vardır;
Birincisi hizmeti alanlar, yani sizler. TUS’a hazırlanan arkadaşların kampa gelmeden önce anlatılması muhtemel soruların tamamını içeren çalışmayı en az bir tekrar yaparak kampa katılması alabileceği faydayı mutlak arttıracak ve bilgilerin pekişmesini sağlayacaktır.

Ancak hiç tekrar yapmamış, bazı zaman aralıklarında bazı konuları çalışmış yada bazı çalışma veya TUS sorularını çözmüş, zaman bulamadığı için yada olduğu merkezde eğitim alabileceği TUS eğitim kurumu olmadığı veya olsa bile ekonomik koşullarının uygun olamaması ve bunun gibi nedenler ile tekrarlarını yapamamış olan arkadaşlarımızın TUS kampından alacakları fayda da kuşkusuz tekrarını bitirenler ile aynı olmayacaktır.

İkinci bölümü ise hizmeti sunanlar, yani eğitimciler. Konularına son derece hakim profosyonel eğitmen kadrosunun tamamen son tekrara yönelik spot ve nokta vuruşlar şeklinde hazırlayıp sunduğu, sunum esnasında önceki sınavlarda çıkmış sorulara atıfta bulunarak çıkma ihtimalli soruların vurgulandığı ve altı çizilerek sunulan bilgilerden ise son üç TUS kampında sırası ile 172–eylül08, 182-nisan09, en son sınav eylül 09'da ise 174 sorunun bire bir yakalandığı asıl çıta olan 150 soru yakamla çizgisinin de çok üzerine çıkıldığı görüntüleri ile kanıtlanmış, ilk ve tek TUS kampıdır.

Eğitmenlerimizin bu başarılarının en önemli nedenleri bir TUS’a olan hakimiyet, iki gün sonunda birkaç saatte kolayca tekrar edebilecekleri slayt şeklinde hazırlanmış özel TUS kampı notlarıdır


TUS KAMPI ne yarar sağlar ?
TUS kampının yararlarını birkaç başlıkta toplamak mümkün;

EN İDEAL SON TEKRAR;
TUS kampı 22 gün süresince verilen bilgi tekrarı ve yapılan gün sonun tekrarları sayesinde katılımcılara bu kısa süre zarfında iki tekrar yapma şansı sağlamış oluyor, bu durum ise sınavda kendilerine en az 20 ile 50 soru arasında artı değer katıyor.

İDEAL PSİKOLOJİ;
TUS’a hazırlanan hekimin, sürenin kısalması ile telaş ve konsantrasyon kaybının pik yapması kaçınılmazdır. Kamp süreci ise kendi ile aynı durumda olan meslektaşlarını, mukayese yapması ve durumu kendi lehine daha ılımlı hale çevirmesi sıkça gözlenen durumlardandır. Ancak bu durum psikolojik kaygıları tamamen sonlamaz, ideale yakın minimize edebilir.

MOTİVASYON ve BİLGİLENDİRME;
TUS kampının son düzlüğünde en önemli artılardan birde motivasyon ve bilgilendirme. Uzman eğitim kadrosunun yanı sıra Mentörler eşliğinde gerek kamp başlangıcında gerekse devamında ve sonrasında daima sorunlarınızın çözümünde profosyonel bir ekip bulunur, bu ekip sınav kaygısının nasıl sonlandırılacağından, elenen şıklardan sonra nasıl yanıt verileceğine, sınav istatistiklerinden, ÖSYM’nin TUS’a hazırladığı soru kalıplarına, sınav performansının ne olduğundan, nasıl yüksek tutulabileceğine kadar pek çok konuda kanıta dayalı rehberlik hizmeti sunulur.

YAKIN HAFIZA;
TUS’un olmazsa olmazıdır, yakın hafıza. Etkin yakın hafıza ve öğrenme tekniklerinden bilindiği üzere, slaytlar ile görsel, uzman eğitimci anlatımı ile işitsel şekilde konular, yakın hafızaya işlenir bu sayede kamp süresince etkin öğrenim sağlanmış olur.