Vaka Kampı Genel Bilgiler

TUS da vaka sorularının ağırlıklı bir oranı olan Dahiliye, Pediatri, Kadın Doğum ve Genel Cerrahi derslerinin herbirinin birer günlük vaka sorularının çözümü aynı zamanda yoğun olarak soru çıkan konulara yaklaşım amacıyla, 8 günlük bir eğitim programdır.

Vaka kampımız sizlere neler kazandıracak?
TUS'da özellikle son sınavlarda artık net bilgi yeterli olmuyor; belirli bir net sayısına ulaşmak ve yarıştığın insanların önüne geçebilmek için değerlendirme, yorumlama yetisine de sahip olmak gerekiyor.

Vaka Kampızda amacımız; size soru çözümünde yaklaşım sağlamaktır. Satırlarca uzun soruda aşağıdaki verilen örnek yöntem ve taktikler sizin vaka sorularını yapmanızda en büyük yardımcınız olacaktır.

  • Soruda hangi tip kelimeleri arayacaksınız?

  • Tek bir ip ucu ile 2 - 3 şıkkı nasıl eleyeceksiniz?

  • Hangi kritere dayanarak ayırıcı tanı yapacaksınız?

  • Soruda gereksiz verilen cümleler hangileridir?

 

Temel Bilimlerde; Mikrobiyojiden 4 - 6 arasında, Klinik sorularından Pediatri'den 9 - 10, Dahili Bilimler'den 14 - 15, Cerrahi Bilimler'den 8 - 9, Kadın Doğum'dan 3 - 4 arasında direkt vaka sorusu gelmektedir.

Ancak direk vaka sorusu değil de hasta değerlendirme (tanı algoritması, tanısı tedavisi, komplikasyonları vs...) tarzındaki soruları da dahil edersek toplam bu sayı yaklaşık olarak 60 soruya denk gelir. Bu da sınavın %15'den daha fazlasının vaka sorularıyla ilişkili olduğunu gösterir.

Tüm bunları özetleyecek olursak; Sınavı kazanmakta ya da istediğiniz başarıyı elde etmekte vaka sorularının ağırlığı ve önemi çok fazladır.